Các dịch vụ của chúng tôi

Hiển thị

Dịch vụ tư vấn và tuyển dụng nhân sự

Chúng tôi tìm kiếm, hỗ trợ, tư vấn các ứng viên hiếm và thu hút họ đến với doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm

Dịch vụ tuyển dụng ủy thác

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong tất cả các khâu từ tìm kiếm, đào tạo, tiến cử đến phỏng vấn và làm hồ sơ vào công ty.

Xem thêm

Dịch vụ cho thuê lại nhân sự

Dịch vụ cho thuê lại nhân sự là hoạt động phân bổ các phần trong quy trình kinh doanh cho những bên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp ngoài công ty.

Xem thêm

Dịch vụ tiền lương

Dịch vụ quản trị tiền lương là một lựa chọn hợp lý cho các doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và gia tăng sự năng động trong khi...

Xem thêm