Dịch vụ cho thuê lại nhân sự

Dịch vụ cho thuê lại nhân sự

15:25 - 10/01/2020

Dịch vụ cho thuê lại nhân sự là hoạt động phân bổ các phần trong quy trình kinh doanh cho những bên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp ngoài công ty.

Dịch vụ tiền lương
Dịch vụ tuyển dụng ủy thác
Dịch vụ tư vấn và tuyển dụng nhân sự

Những yếu tố chính khiến cho xu hướng sử dụng dịch vụ cho thuê lại nhân sự gia tăng bao gồm:
- Thiếu nguồn nhân lực
- Doanh nghiệp có thể tập trung vào những hoạt động kinh doanh cốt lõi
Những yếu tố này đã góp phần rất lớn cho sự hình thành vị thế của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê lại nhân sự ở nhiều nước trên thế giới. Năng lực truyền thông, chuyên môn và những chào mời tài chính ưu đãi là những lợi ích quan trọng nhất mà hoạt động cho thuê lại mang lại cho doanh nghiệp.