Dịch vụ tuyển dụng ủy thác

Dịch vụ tuyển dụng ủy thác

15:09 - 10/01/2020

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong tất cả các khâu từ tìm kiếm, đào tạo, tiến cử đến phỏng vấn và làm hồ sơ vào công ty.

Dịch vụ tiền lương
Dịch vụ cho thuê lại nhân sự
Dịch vụ tư vấn và tuyển dụng nhân sự
Dịch vụ tuyển dụng ủy thác là một hình thức của việc ủy thác quá trình tuyển dụng, người sử dụng lao động thuê ngoài hoặc chuyển tất cả hoặc một phần của hoạt động tuyển dụng của mình cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, đặc biệt là đơn vị sử dụng nhiều lao động ngắn hạn, lao động thời vụ.
Trong các nghiệp vụ về nhân sự và tuyển dụng, nếu Quý Khách hàng cảm thấy ủy thác bên ngoài sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, chúng tôi xin được thay Quý Khách hàng thực hiện các nghiệp vụ đó. Chúng tôi đưa ra và thực hiện các phương án giải quyết hợp lý nhất dành cho quý khách hàng bao gồm nhận ủy thác lập văn bản hồ sơ liên quan đến nhân sự, kiểm tra sơ yếu lý lịch và lựa chọn ứng viên, phỏng vấn,...