Quy Trình Ứng tuyển

08:33 - 06/08/2019

 

 

Bước 1: Gửi CV của bạn đến Tokyowork:

Bạn có thể chọn 1 trong những cách dưới đây để gửi CV cho chúng tôi:

Cách 1: Ứng tuyển trực tiếp tại vị trí công việc bạn thấy phù hợp ở trên website.

Cách 2: Nếu thời điển bạn truy cập vào website của chúng tôi mà chưa tìm thấy vị trí nào phù hợp với bạn, bạn vẫn có thể gửi CV đến chúng tôi bằng cách:

Gửi đến địa chỉ mail: vieclamtokyo@tokyowork-vn.com

Khi đó, hồ sơ của bạn đã được lưu vào hệ thống của chúng tôi. Tư vấn viên nhân sự sẽ liên hệ lại sớm nhất ngay khi có công việc phù hợp với bạn.

Bước 2: Nhận được hồ sơ của bạn, nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ kiểm tra và duyệt. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn xác nhận thông tin và cùng bạn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp nhân viên tuyển dụng của Tokyowork

Bước 4: Phỏng vấn với khách hàng của chúng tôi