Giám đốc kinh doanh - dự án

 Công ty 100% vốn đầu tư Việt Nam

 Hồ Chí Minh                       Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng phòng kỹ thuật

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Đồng Nai                            Thỏa thuận

Ứng tuyển

ELV sales (lighting, CCTV, PA, Car parking, Audio/Visual)

The company is 100% invested from Singapore

 Ha Noi                               800$

Ứng tuyển

Security Sales

The company is 100% invested from Singapore

 Ha Noi                               800$

Ứng tuyển

Lighting Sales

The company is 100% invested from Singapore

 Ha Noi                               800$

Ứng tuyển

Part Development Staff - Purchasing Team

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Production Planning- ECO Management Staff

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển

Warehouse Staff

The company is 100% invested from Korean

 Hai Duong                          Negotiate

Ứng tuyển