Trợ lý Quản Lý Người Việt pic

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nam                           700$

Ứng tuyển

Chăm Sóc Khách Hàng (Hà Nam) pic

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nam                            800$

Ứng tuyển

Xuất nhập khẩu Nữ pic

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           400$

Ứng tuyển

Flutter Developer

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1200$

Ứng tuyển

R&D Manager

The company is 100% invested from Chinese

 Ho Chi Minh                       3500$

Ứng tuyển

Marketing Executive

The company is 100% invested from Chinese

 Ho Chi Minh                       1000$

Ứng tuyển

Quản Lý Tuabin, Lò Hơi Biết Tiếng Trung

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hải Dương                          2000$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận nhân sự

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hồ Chí Minh                       2000$

Ứng tuyển