Flutter Developer

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1200$

Ứng tuyển

R&D Manager

The company is 100% invested from Chinese

 Ho Chi Minh                       3500$

Ứng tuyển

Marketing Executive

The company is 100% invested from Chinese

 Ho Chi Minh                       1000$

Ứng tuyển

Quản Lý Tuabin, Lò Hơi Biết Tiếng Trung

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hải Dương                          2000$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận nhân sự

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hồ Chí Minh                       2000$

Ứng tuyển

Quality Control (IT)

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       2100$

Ứng tuyển

Kỹ thuật viên cơ khí

 Công ty 100% vốn đầu tư Việt Nam

 Hà Nội                                600$

Ứng tuyển

Finance Manager Cum Chief of Accounting

The company is JP-TL joint venture

 Bac Ninh                            Negotiation

Ứng tuyển