Nhân viên kế hoạch kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        650$

Ứng tuyển

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật N1

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Nhân viên kỹ thuật phòng khuôn đúc máy ép nhựa

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            550$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            900$

Ứng tuyển

Trưởng nhóm hỗ trợ kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               800$

Ứng tuyển

Nhân viên tiếng Trung

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh (Thực phẩm)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               300$

Ứng tuyển

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               350$

Ứng tuyển