Nhân viên tiếng Trung

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh (Thực phẩm)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               300$

Ứng tuyển

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               350$

Ứng tuyển

Nhân viên mua hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           450$

Ứng tuyển

Trưởng nhóm kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng nhóm quản lý chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           Thỏa thuận

Ứng tuyển

Kế toán tổng hợp

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           900$

Ứng tuyển

Nhân viên xuất nhập khẩu

 Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

 Hưng Yên                           450$

Ứng tuyển