Trưởng phòng HCNS

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                           2200$

Ứng tuyển

Kỹ sư iOS

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1300$

Ứng tuyển

Trưởng nhóm SAP

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               2000$

Ứng tuyển

Nhân viên kỹ thuật tiếng Trung

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hưng Yên                          600$

Ứng tuyển

Kỹ sư lắp máy ép nhựa

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               700$

Ứng tuyển

Kỹ sư phát triển phần mềm

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               600$

Ứng tuyển

Nhân viên phòng XNK và mua hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           700$

Ứng tuyển

Nhân viên mua hàng (tiếng Trung)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               700$

Ứng tuyển