Nhân viên mua hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           450$

Ứng tuyển

Trưởng nhóm kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng nhóm quản lý chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           Thỏa thuận

Ứng tuyển

Kế toán tổng hợp

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           900$

Ứng tuyển

Nhân viên xuất nhập khẩu

 Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

 Hưng Yên                           450$

Ứng tuyển

Kỹ sư mài kim loại

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           450$

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh (đồ gỗ)

 Công ty 100% vốn đầu tư Châu Âu

 Hồ Chí Minh                       900$

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh (hóa chất)

 Công ty 100% vốn đầu tư Châu Âu

 Hồ Chí Minh                       650$

Ứng tuyển