Kỹ sư mài kim loại

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           450$

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh (đồ gỗ)

 Công ty 100% vốn đầu tư Châu Âu

 Hồ Chí Minh                       900$

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh (hóa chất)

 Công ty 100% vốn đầu tư Châu Âu

 Hồ Chí Minh                       650$

Ứng tuyển

Thợ điện

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hưng Yên                           550$

Ứng tuyển

Phó phòng QA

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Giám sát Nhân sự

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Giám sát Chăm sóc Khách hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               800$

Ứng tuyển

Giám sát Kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Vĩnh Phúc                            600$

Ứng tuyển