Thợ điện

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hưng Yên                           550$

Ứng tuyển

Phó phòng QA

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Giám sát Nhân sự

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Giám sát Chăm sóc Khách hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               800$

Ứng tuyển

Giám sát Kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Vĩnh Phúc                            600$

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               650$

Ứng tuyển

Nhân viên mua hàng thời vụ

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               450$

Ứng tuyển

Kỹ sư Điện (chuyên Điện tự động hóa)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                          Thỏa thuận

Ứng tuyển