Trưởng bộ phận sản xuất (PD)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           1500$

Ứng tuyển

2D Artist (UI/UX and graphics designer)

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       1000$

Ứng tuyển

PHP & Mobile Game Developer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       1600$

Ứng tuyển

Game 3D Artist (Animation)

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       1500$

Ứng tuyển

Game Designer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       1600$

Ứng tuyển

Chief Information Security Officer

The company is 100% invested from Japan

 Ha Noi                               1500$

Ứng tuyển

Business Development Leader

The company is 100% invested from USA

 Binh Duong                        Negotiative

Ứng tuyển