2D Animation Designer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       900$

Ứng tuyển

Game Programmer

The company is 100% invested from Japan

 Ho Chi Minh                       900$

Ứng tuyển

Nhân viên nghiên cứu thị trường

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               2000$

Ứng tuyển

Giám đốc kinh doanh - dự án

 Công ty 100% vốn đầu tư Việt Nam

 Hồ Chí Minh                       Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng phòng kỹ thuật

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Đồng Nai                            Thỏa thuận

Ứng tuyển

ELV sales (lighting, CCTV, PA, Car parking, Audio/Visual)

The company is 100% invested from Singapore

 Ha Noi                               800$

Ứng tuyển

Security Sales

The company is 100% invested from Singapore

 Ha Noi                               800$

Ứng tuyển

Lighting Sales

The company is 100% invested from Singapore

 Ha Noi                               800$

Ứng tuyển