Sale admin

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Giám đốc Spa

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Quản lý chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Quản lý kho

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên kế hoạch

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên thu mua

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Kế toán trưởng.

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           500$

Ứng tuyển

Thiết kế đồ họa

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                                500$

Ứng tuyển