Sale Staff

The company is 100% invested from Japan

 Ha Noi                               700$

Ứng tuyển

Nhân viên thống kê

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hưng Yên                          450$

Ứng tuyển

Quản lý dự án

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               3000$

Ứng tuyển

Nhân viên QC

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

QA Staff

The company is 100% invested from Japan

 Hung Yen                           900$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận bảo trì

 Công ty 100% vốn đầu tư Pháp

 Long An                             1500$

Ứng tuyển

Trưởng phòng cơ điện

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           850$

Ứng tuyển

Chuyên viên cải tiến

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           800$

Ứng tuyển