Nhân viên kế hoạch

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên thu mua

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Kế toán trưởng.

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           500$

Ứng tuyển

Thiết kế đồ họa

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                                500$

Ứng tuyển

Lập trình viên Game

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                                650$

Ứng tuyển

Nhân viên kế hoạch sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

Sales Executive

The company is 100% invested from Japan

 Ha Noi                               Negotiate

Ứng tuyển

Nhân viên Iso

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          Thỏa thuận

Ứng tuyển