Nhân viên phòng kỹ thuật

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hải Dương                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

Quản lý sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên Kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1500$

Ứng tuyển

Sale Staff

The company is 100% invested from Japan

 Ha Noi                               700$

Ứng tuyển

Nhân viên thống kê

 Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc

 Hưng Yên                          450$

Ứng tuyển

Quản lý dự án

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               3000$

Ứng tuyển

Nhân viên QC

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                          Thỏa thuận

Ứng tuyển