Nhân viên quản lý chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nam                             Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên bảo trì

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           750$

Ứng tuyển

Phiên dịch viên Phòng Kỹ thuật sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           550$

Ứng tuyển

Nhân viên xuất nhập khẩu

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            550$

Ứng tuyển

Nhân viên kế hoạch kinh doanh

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bình Dương                        650$

Ứng tuyển

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật N1

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Nhân viên kỹ thuật phòng khuôn đúc máy ép nhựa

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            550$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            900$

Ứng tuyển