Nhân viên phòng XNK và mua hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           700$

Ứng tuyển

Nhân viên mua hàng (tiếng Trung)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               700$

Ứng tuyển

Trưởng ca quản lý sản xuất ( tiếng Trung)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển

Phiên dịch tiếng Trung

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               700$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                          1300$

Ứng tuyển

Trưởng phòng Kế Toán - Tài Chính

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng phòng sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Giám sát phòng QLSX kiêm chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1300$

Ứng tuyển