QA Staff

The company is 100% invested from Japan

 Hung Yen                           900$

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận bảo trì

 Công ty 100% vốn đầu tư Pháp

 Long An                             1500$

Ứng tuyển

Trưởng phòng cơ điện

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           850$

Ứng tuyển

Chuyên viên cải tiến

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           800$

Ứng tuyển

Nhân viên quản lý chất lượng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nam                             Thỏa thuận

Ứng tuyển

Nhân viên bảo trì

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           750$

Ứng tuyển

Phiên dịch viên Phòng Kỹ thuật sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                           550$

Ứng tuyển

Nhân viên xuất nhập khẩu

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            550$

Ứng tuyển