Kỹ sư Điện (chuyên Điện tự động hóa)

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                          Thỏa thuận

Ứng tuyển

Trưởng phòng mua hàng

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               Thỏa thuận

Ứng tuyển

Giám sát QA

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hưng Yên                         1500$

Ứng tuyển

Trưởng phòng tài chính

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                           1500$

Ứng tuyển

Nhân viên bảo trì

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                            600$

Ứng tuyển

Phó phòng sản xuất kiêm XNK

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                           1000$

Ứng tuyển

Phó phòng bộ phận sản xuất

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Bắc Ninh                           1000$

Ứng tuyển

Kỹ sư điện

 Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản

 Hà Nội                               1000$

Ứng tuyển